مدارک لازم برای گرفتن درگاه پرداخت

مدارک لازم برای گرفتن درگاه پرداخت

شرایط مورد نیاز برای استفاده از خدمات درگاه پرداخت اینترنتی :

دارا بودن مجوزهای شغلی معتبر حقوقی و حقیقی (پروانه کسب و یا جواز کار) مرتبط با فعالیت مورد نظر در اینترنت و نیز اقامتگاه قانونی

دارا بودن نماد اعتماد الکترونیکی

رعایت قوانین عمومی کشور و قانون تجارت الکترونیک جمهوری اسلامی ایران

عدم منع فعالیت از نظر نظام بانکی کشور

دارا بودن وب‌ سایت آماده جهت فروش اینترنتی

ارتباط بین زمینه فعالیت سایت و شرح فعالیت های مشخص شده در مجوزهای شغلی

مدارک لازم برای گرفتن درگاه پرداخت

مدارک لازم اشخاص حقیقی :

دارا بودن وب سایت آماده ارائه محصولات و خدمات

تصویر شناسنامه و پشت و روی کارت ملی

دارا بودن نماد اعتماد الکترونیکی (باید به نام صاحب مدارک باشد)

معرفی حساب بانکی به نام دارنده نماد اعتماد الکترونیکی

قرارداد پذیرندگان

تعهد نامه پذیرندگان

مدارک لازم اشخاص حقوقی :

دارا بودن وب سایت آماده ارائه محصولات و خدمات

دارا بودن نماد اعتماد الکترونیکی (باید به نام صاحب مدارک باشد)

تصویر شناسنامه شخص و یا اشخاص دارنده حق امضاء و مهر اوراق بهادار

تصویر کارت ملی شخص و یا اشخاص دارنده حق امضاء و مهر اوراق بهادار

تصویر آگهی تأسیس و روزنامه رسمی

معرفی حساب بانکی شرکت

قرارداد پذیرندگان

تعهد نامه پذیرندگان