صفحه پیلار چیست

صفحات پیلار چیست و اثر آن در ترافیک سئو

صفحات پیلار چیست؟

(Pillar Page)

در سال 2017 ابداع شد. (hobspot) توسط pillar page این اصطلاح (یک صفحه پیلار تقریبا تمام مطالبی را که کاربران
شما درباره‌ی یک موضوع باید بدانند را شامل می‌شود در نتیجه وسعت آن را گویا می‌شود نه عمق.

خوشه های محتوا چیست ؟

خوشه‌های محتوا که به آن خوشه‌های موضوعی نیز می‌گویند.

خوشه‌های محتوا برای صفحات پیلار بسیار موثر است‌.

مجموعه ای از ارسال ها می باشد که به طور مستقیم به موضوعی ربط پیدا خواهد کرد که می‌خواهند آن را
clusters خوشه یا  بشناسند.این پست ها به مطالعه ها، موضوعات و موقعیت‌هایی که افراد نمی‌توانند به آن دست پیدا کنند
و در پست اصلی خود ایجاد کند می‌پردازد و آنها را پیدا می‌کند.
در صورتی‌که صفحه پیلار فرد، موضوع را به طور کلی و جامع در برمیگیرد و به جزییات آن دسترسی ندارد.
به خاطر همین موضوع است که صحبت کردن درباره‌ی خوشه‌های محتوا یا خوشه‌های موضوعی دست به دست هم می‌دهند.
و صفحات پیلار به تنهایی ساخته نمی‌شود.

افراد به چه دلیل از صفحات پیلار استفاده میکنند ؟

  1. باعث می‌شود مطالب خود را به روش‌های مفید و سودمند پیوند دهند.
  2. باعث می‌شود محتوای اضافی از بین برود.
  3. باعث می‌شود وبلاگ‌های خو را در مورد مهم‌ترین موضوعات سازماندهی کنند.
  4. مطالب را به صورت هدفمند در سایت قرار می‌دهد.
  5. قسمت مهمی از پاکسازی وبلاگ شما می‌باشد که تاثیر بالایی در سئو و نحوه ارتباط مخاطبان می‌تواند داشته باشد.

صفحات پیلار چه اهمیتی دارد ؟

صفحات پیلار چندین نقش مهم دارند که باعث می‌شوند تا وب سایت خود را سازماندهی کنید. زیرا با از بین رفتن
محتوای اضافی و اطمینان پیدا کردن از این که صفحات سایت شما به سمت اهداف‌شما هدایت خواهند شد.
مهم ترین آن این است که پیلار ها مسیر آینده وب سایت شما را تشکیل میدهند.

  • یکی از اهداف صفحات پیلار معمولا رتبه بندی برای کلمات کلیدی خاص است.

جمع بندی:

صفحه ستون پایه‌ای است، که در آن یک خوشه موضوعی ساخته شده است.یک صفحه ستون تمام جنبه های موضوع
را در یک صفحه واحد پوشش می دهد.جایی برای گزارش‌های عمیق‌تر در پست‌های وبلاگ خوشه‌ای با جزئیات بیشتر
که به صفحه ستون باز می شوند.
صفحات ستونی بطور گسترده موضوعی خاص را پوشش می‌دهند. و محتوای خوشه‌ای باید کلمات کلیدی خاصی را
در رابطه با آن موضوع به صورت عمیق ارائه دهد.

نکته مهم: این است که ایده صفحه ستونی پوشاندن مطالب گسترده به روشی است که به خودی خود بسیار قابل پیوند باشد. – یعنی سایتهای خارجی به عنوان یک منبع متعارف برای این موضوع به آن لینک می شوند. بنابراین،
برای قرار دادن آن به صورت بصری، در اینجا معماری وبلاگ ما با استفاده از این نسخه قدیمی بازی به نظر می رسد:

پیلار