وب سایت چیست ؟

محیطی آنلاین به معنی اینکه (متصل به شبکه جهانی) است.
که اطلاعات و محتوای خود را زیر یک دامنه دلخواه خود سامان دهی کرده و یا تحت آن دامنه، خدمات و محصولاتی را ارائه می نماید.
یک سایت، به عنوان یک واحد اطلاعاتی مستقل شناخته می شود.
محتوای یک وب سایت می تواند نوشته، تصویر، صوت، اسناد و یا سایر داده ها باشد.
هر وب سایت اینترنتی بر روی یک وب سرور (سرویس دهنده) راه اندازی می‌شود.
و به همان زمینه نیز شناخته می‌شوند. امروزه وب سایت های اینترنتی، جایگزین سایر شیوه های اطلاع رسانی از قبیل بروشور گردیده.

اهداف وب سایت ها:

از وب سایت های اینترنتی برای اهداف بسیار گسترده ای از قبیل اعتبارسازی‌، تبلیغات اینترنتی، درآمدزایی، اطلاع رسانی و … استفاده می گردد.
وب‌، به فضای آنلاین متشکل از میلیون ها، بلکه میلیاردها سایت اینترنتی گفته می‌شود.
در واقع به مجموعه سایت های اینترنتی مختلف، که در سراسر دنیا و به زبان های گوناگون و به منظور ساماندهی موضوعات و خدمات مختلف ساماندهی شده اند، وب گفته می شود.

وب سایت و دنیای مجازی:

وب سایت اینترنتی، در واقع جنبه مجازی شما محسوب می‌شود.
پس برای کسب درآمد بیشتر در بازار بهتر است که در بازارهای مجازی هم مشارکت داشته باشیم.

وب سایت

بازارها (چه مجازی و چه غیر مجازی) دارای سه عملکرد اصلی هستند:

  1. تطبیق خریداران و فروشندگان.
  2. تسهیل تبادل اطلاعات، کالا، خدمات و پرداخت های همراه با معاملات صورت گرفته در بازار.
  3. تدارک زیرساخت ها مانند چارچوبی حقوقی و قانونی که به بازار امکان می دهند به صورت کار آمدتری عمل کند.
  4. در سالیان اخیر، استفاده از فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی در بازارها افزایش چشمگیری داشته است. تجارت الکترونیکی با تسریع یا بهبود عملکردهای ارائه شده در باعث افزایش کارآیی بازارها شده است.

علاوه بر این، تجارت الکترونیکی قادر است هزینه های اجرای این عملکرد را به طریق فوق العاده ای کاهش دهد.
پیدایش بازارهای الکترونیکی (که با نام بازارهای مجازی نیز شناخته می شوند) به خصوص آنهایی که مبتنی بر اینترنت هستند، برخی فرایندهای مورد استفاده در تجارت و زنجیره تولید را تغییر داده است.

این تغییرات که توسط فناوری اطلاعات ایجاد می شوند باعث این نتایج خواهد شد:

– غنای بیشتر اطلاعات در محیطهای بازاری
– هزینه های پایین تر جستجوی اطلاعات برای خریداران
– تقلیل عدم توازان اطلاعات بین فروشندگان و خریداران
– کاهش فاصله زمانی بین خرید کالا و تصاحب فیزیکی محصولات خریداری شده در بازارهای الکترونیکی
– تقلیل زمان خرید محصولات دیجیتال و تصاحب آنها در بازارهای الکترونیکی
– از بین رفتن محدودیت های جغرافیایی

تجارت الکترونیکی از فناوری اطلاعات به عنوان اهرمی برای افزایش کارآیی و کاهش هزینه های تراکنش استفاده می کند که منجر به بازارهایی کارآمدتر می شود.